top of page

כיף חופשי

 פעילות שמתאימה לקשת גילאים רחבה, מוסיפה נפח וצבעוניות לאירוע ומחברת בין המשתתפים, עמדה פעילה לאורך כל שעות האירוע.

חזרה לכל הפעילויות

bottom of page