רובוטיקה

בסדנת רובוטיקה מפתחים הילדים את החוש הטכני ובונים בכל מפגש דגם אחר שמופעל על ידי מונוע.